Om Act Now

Act Now er Strømmestiftelsens ungdomsutvekslingsprogram. Programmet begynner med et seks ukers forkurs på Hald Internasjonale Senter. Studentene fra Norge tilbringer så 7 måneder hos en av Strømmestiftelsens samarbeidspartnere i sør, mens studentene fra sør er utplassert forskjellige steder i Norge. Skoleåret avsluttes med et etterkurs på Hald med fokus på informasjonsarbeid. Les mer på www.hald.no.


Strømmestiftelsen er en utviklingsorganisasjon som arbeider for å utrydde fattigdom, gjennom sine partnerorganisasjoner i 17 land i Asia, Sør-Amerika, Øst-Afrika og Vest-Afrika. Organisasjonen har to hovedfokusområder: Mikrofinans og utdanning. Les mer på www.strommestiftelsen.no.Hald Internasjonale Senter ligger i idylliske omgivelser i Mandal og drives i samarbeid mellom Strømmestiftelsen, NKSS og NMS, som har hvert sitt utvekslings- program. Et år på Hald innebærer et variert og innholdsrikt studium i tverrkulturell forståelse og inter- nasjonalt arbeid i et internasjonalt miljø, samt et 6-7 måneders utenlandsopphold. Les mer på www.hald.no.


Fredskorpset er et statlig forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet som legger til rette for utveksling mellom organisasjoner og virksomheter i Norge og land i sør. Act Now er organisert gjennom Fredskorps Ung-programmet. Les mer på www.fredskorpset.no.