Karneval og roller i Iquitos

Livet i Iquitos byr på store kontraster, og av og til er det vanskelig å vite hvilke forventninger man skal leve opp til. Bente forteller:
Det er morsomt og utfordrande á sjonglere med alle desse rollene samtidig. Ofte blir det veldig kontrastfylt á vere turist og voluntór pá samme tid. Og student. For nár du er gringa, kvit, utlending, forventer alle at du er turist, rik og kan/bór bruke ustanseleg med pengar. Det blir eit slags etisk dilemma nár vi kan unne oss og ete pá "El Gringo Mexican Restaurante" til prisar 5 gangar sá hóge som normalt, og etterpá nekte á gi pengar til tiggarar eller kjópe tyggis av ungane som selg pá gata. Spesielt nár flesteparten av ungane vi móter som selg pá gata er dei vi jobber med til dagleg. Men vi har naermast gjort det til ein vane at vi kjóper noko av dei kvar dag. Det kjennest meir viktig á hjelpe dei vi kjenner. Dei treng jo pengane og det er mykje bedre at dei selg noko enn at dei berre tiggar..

Les mer: Bentesida

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar