Andreas i Dar es Salaam: Sport på skolene


Så har vi börjat med sport på skolorna igen. Vi hade ju lite innan jul, men nu ska det bli mer av den varan. Vi har ett schema där vi har 1-3 lektioner med sport varje dag. Vi har olika klasser; från första till sjätte klass. Vi har även en klass där barnen är döva. Lektionernas längd varierar från 30 minuter för de yngsta barnen till 80 minuter för de äldsta.
Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar