Elise i Iquitos: Påskevandring

I gàr, langfredag, var me med pà pàskevandring. Pascual, som ogsà jobbar som frivillig pà La Restinga (men er herfrà) har òg ansvaret for ei dramagruppe i ei av kyrkjene i byen. Og langfredag var det "via crusis", altsà pàskevandring med skodespel av Jesus´ siste tid fór krossfestinga. Det heile starta inne i kyrkja, etterpà fortsatte det vidare ut gjennom bydelen. Ein lang prosesjon, musikkorps, motocarro med hógtalar og ei dame som var forsangar til salmane. Me gjekk i tre og ein halv time. Folk fulgte med, og hang seg pà etter kvart som prosesjonen kom forbi husa deira. Dà det blei mórkt, tende folk stearinlys dei heldt i hendene. Til slutt var det fleire hundre menneske som fulgte prosesjonen. Eit heilt spesiell stemning, veldig interessant à ha vore med pà pàskefeiring i Peru.

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar