Silje i Lima: Litt kort om senteret

Sà at jeg tidligere ikke har skrevet sà mye generelt om moedresenteret. Sà her blir det et lite forsoek pà en liten forklaring. Jentene som kommer til senteret kommer ofte via advokater eller fra andre senter, noen kommer ogsà direkte fordi noen kjenner til senteret.

Ei av jentene pà senteret kom fra et annet stort senter senter for tenàringer. Her var hun i begynnelsen mens hun hadde soennen sin. Det var ogsà flere jenter der som hadde fàtt babyer, men hun sa at hun hadde sett at noen av dem pakket babyen sin i papir og kastet dem i soepla. Sà var de ferdige med det. Hun sa at hun selv hadde lyst til à gjoere det samme, men at hun i dag ikke ville ha gjort det.

Tanken er at jentene som kommer pà sentert skal vaere der rundt et àr. Det er jo selvfoelgelig noen unntak der jentene er lenger og kortere. Alle bor pà senteret. Her deler de rom sammen med andre jenter. Slik laerer de ogsà à forholde seg til andre personer. Rommene blir byttet med jevne mellomrom slik at de laerer à forholde seg til nye personer. Hver morgen har en pà rommet ansvar for à vaske rommet og badet. Dette blir byttet hver uke. Slik laerer jentene à gjoerer rent til de ska bo for seg selv. Hver jente har og sà sine annsvars oppgaver som de skal gjennomfoere i loepet av dagen. Som blant annet vaske fellesareal, lage mat og diverse. De har ogsà undervisning i sying, frisering, many og pedykur. Det kommer en laerer i sying og en annen i frisering. Jentene velger selv en av dem som de vil delta i. Slik kan de laere seg et arbeid de senere kan bruke for à tjene penger til à ta vare pà seg selv og barnet.
Det er ogsà skole om kveldene pà senteret for dem som hoerer til pà de foerstetrinnene av skolen. Mangen av dem henger etter i skolen og mà da begynne der de slapp. De andre som har kommet lenger, og har store nok barn gàr ut à studerer pà kvelden, mens noen andre passer pà barnet deres.

Pà senteret har de ogsà en psykolog som har samtaler med jentene. Mange av jentene som er der har hatt en vanskelig oppvekst, og noen har blitt gravide via overgrep.
Det jobber ogsà en sosialarbeider pà senteret som er med à undersoeker i sakene til jentene. Hun leter ogsà opp familie til jentene og sjekker forholdene i familien. Nàr det begynner à bli snakk om at jenta skal flytte ut, begynner de à lete etter familien hennes som hun kan bo hos. Da sjekker de noye opp at det er bra og stabile forhold i familien. Dersom jenta ikke kan flytte hjem til foreldrene sine leter senteret etter andre familiemedlemmer som de kan bo hos.

Fra Ut i verden

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar