Christina i Lima: Intrykk paa intrykk...

Det er i grunn umulig aa skulle beskrive alt det jeg ser og opplever i disse dagene. Det er saa utrolig mange inntrykk paa en gang at det er vanskelig aa skille alt fra hverandre. Denne verden er virkelig annerledes enn hjemme! Naar vi tar bussen kjoerer vi gjennom stroek som er saa forskjellige fra hverandre at naar jeg er framme foeler jeg meg litt saann som - ja... litt som Alice i Eventyrland. Det med aa paa et blunk befinne seg i en helt annen verden. Kontrastene er saa store, og det er saa vanskelig for meg aa forstaa hvordan de kan eksistere saa naert hverandre. I begynnelsen spurte jeg meg selv flere ganger hvordan det er mulig aa leve i en saann verden. Hvordan klarer man aa vaere rik med god samvittighet naar naboen er saa fattig? Saa gikk det opp fo0r meg at det er jo nettopp dette vi gjoer i Norge! Eneste at det er saa mye mer behagelig der, for man slipper aa bli minnet paa all elendigheten som finnes ganske enkelt fordi man ikke ser den. Og jeg sitter igjen med dette ene: Saa utrolig og haaploest URETTFEDIG denne verden er!
Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar