Elise i Iquitos: BelénHer om dagen var me i Belén, ein av dei fattigaste bydelane til Iquitos. Her gjekk me fórst rundt og ság oss omkring, fór me mótte ein mann med bát som rodde oss litt rundt. No har elvene rundt Iquitos begynt á stige, som dei gjer kvart ár pá denne tida her, sá dá blir store deler av Belén oversvómt og dei som bur i husa, som er bygd pá pálar, má ro mellom husa for á kome seg fram. No har sá vidt elva begynt á stige, men den er pá hógda i januar. Det var eit veldig fattig omráde, og dette er veldig tydeleg. Ein del av ungane me jobber med, kjem frá dette omrádet.

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar