Where in Africa is that?

I år er det seks Act Now-studenter som reiser til Øst-Afrika. Men hva skal de egentlig gjøre. Og hvilke forventninger har de til utenlandsoppholdet? Thomas skal til CRO, Mbale:
CRO Mbale, fra Thomas' blogg
10. oktober reiser jeg altså til Mbale i Uganda. Der vil jeg jobbe for en lokal partnerorgaisasjon til Strømmestiftelsen, kalt CRO (Child Restoration Outreach). CRO er et dagsenter for gatebarn. Gjennom å aktivisere ungene og ungdommene gjennom idrett, lek og moro prøver de å få barna bort fra gata. Målet er å få de på skole og få et hjem til hvert av barna.
[...]
Hva skal så lille hvite 'mzungu'-Thomas gjøre der nede? For å si det helt ærlig så er jeg ikke heilt sikker. Jeg vet jeg skal jobbe med barn og ungdom og at mye vil dreie seg om sport. Likevel bestemmes det meste etter at jeg er kommet ned. Jeg vil i stor grad få muligeheten til å velge hvilke prosjekter innenfor CRO jeg har lyst å jobbe med.

Les mer på Thomas' blogg

Thomas reiser sammen med Eivind. Eivind writes about what to expect from Mbale:
- Lots og kids, aged from about 4 to 18
- We will have separate bedrooms, and share a kitchen, a bathroom with a proper toilet and a "sitting room"
- We must expect to have some of the oldest "children" hanging around in our sitting room at various times of the day.
- There is no hot water, apart from what we boil ourselves.
- The "proper toilet" is a hole in the floor. The proper thing about it, is that the hole is made of porcelain, and has a flush button. I can imagine how strong my thigh muscles will be after a couple of weeks with diarrhea.
- The power supply is excisting approximately every second day, and is not very predictable.
- We will get food at the center!
- The cooking a CRO is really good!
- We will get used to tough goat meat
- There is a library in our house, where the radio usually is turned on quite loud at 6 in the morning. I thought libraries were quiet places..
- We must do the laundry by hand.

Les mer

Andreas skal til Tanzania, og jobbe for OCODE i Dar es Salaam:
Vi kommer att jobba i organisationen OCODE, Organization for Community Development. OCODE arbetar med utbildning; de utvecklar och renoverar skolor. Mer konkret har OCODE bl.a. gjort följande saker: renoverat klassrum, hjälpt skolorna att få bänkar till lärare och elever och gett lärare ökade kunskaper genom att skicka dem på kurs. De jobbar med 7 grundskolor med tillsammans över 10 000 barn. Dessa skolor ligger i Temeke district i Dar es Salaam. Detta är det minst utvecklade distriktet i staden och skolorna har behov av hjälpen som OCODE kan ge. Vi i Strømmestiftelsen pratar mycket om "Hjälp till självhjälp" och menar med det att de som mottar vår hjälp behöver ta eget ansvar och lägga ned eget arbete på hjälpen som de får för att Strømmestiftelsens arbete ska hjälpa på lång sikt. Som vi brukar säga "Vi hjälper folk igång". OCODE tänker på samma sätt. Skolorna som de jobbar med ska komma med förslag om vad som ska förbättras och varje skola måste betala 25 % av kostnaderna för det som görs på den skolan (OCODE betalar resterande 75 %).

Les mer

Du kan lese mer om prosjektene på www.hald.no.

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar