Om CRO


CRO er forkortelse for Child Restoration Outreach. Organisasjonen ble stiftet i 1992 for å få bukt med det økende gatebarnproblemet i Mbale. Mange av gatebarna er flyktninger fra borgerkrigen i Nord-Uganda, som har pågått i nitten år, og mange er også foreldreløse på grunn av HIV/AIDS. Og en god del av dem har rett og slett rømt hjemmefra av forskjellige årsaker. Ca. 400 barn er per i dag tilknyttet senteret. Her får de mat tre ganger om dagen og tilbud om fritidsaktiviteter. CRO gir også barna økonomisk støtte til skolegang.

Les mer: Ugandabloggen

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar