Elise i Iquitos: Escuelas Abiertas


Ein dag var eg og Camilla med Itala pà ein av dei skulane her i Iquitos som er med pà Àpne skoler-prosjektet, som er det prosjektet Strómmestiftelsen stótter La Restinga med. Me besókte den skulen i prosjektet som hadde minst ressurser og midler, men som var den skulen som gjorde det best i dette prosjektet. Me blei vist rundt i klassane og snakka med laerarane og elevane. Veldig interessant!

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar