Silje i Lima: Mødresenteret

Silje skriver om mødresenteret:
Moedresenteret: Cedetept: Centro para madres adolescentes. Her pá senteret bor jenter i alderen 11 til 18 som er gravide eller har fátt barn. Pá senteret er det ogsá barnehage, barneskole for barn i alderen 3 til 5 ár, og en skole for dem som er litt eldre. De har ogsá et bakeri som jentene er med og jobber i. For oeyeblikket bor det ná 13 jenter pá senteret. Fire av dem er gravide, sá bor det det fem barn og tre babyer:)

Dagen starter klokken seks om morgenen. Da skal alle stá opp og den som er ansvarlig for á vaske rommet skal gjoere dette. Sá begynner alle med de oppgavene de har pá morgenen. Som er litt forskjellige fra jente til jente. Men et eksempel er á koste uteplassen eller lage frokost.

Sá er det frokost halv átte. Etterpá gjoer de ferdige sine oppgaver. Klokken ni starter de opp med talleres som kan vaere: hánarbeid eller kosmotologi. Klokken tolv er det lunsj. Klokken et er det vasking av toy. Fra to har de talleres. Etter klokken fem er det fri.

Jentene laerer talleres slik at de kan noe som de senere kan eventulelt arbeide med for á forsorge seg og barnet sitt. Pá dagen er barna som er over 6 mnd. i barnehagen pá senteret. Pá sentert har de ogsá en psykolog som har timer med jentene. de har ofte veldig varierte historier og det er bra for dem á fá snakke om dette.

Senteret har ogsá prevangtivt arbeid. Det gár ut pá reise rundt pá skolen og fortelle om hvor viktig det er at de tenker over at de kan bli gravide og at det er viktig at de bruker beskyttelse. Ei av jentene pa senteret er ofte med á forteller sin historie, og om hvor vitkig det er at de tenker over hva de oensker for fremtiden. Det er et veldig bara og viktig arbeid, for pá skolene er det ofte slik at de ikke vil snakka om seksualitet og tar ikke dette med sex opp i det hele tatt. Dermed vet ungdommene svaert lite om dette.

Fra Ut i verden

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar