Elise i Iquitos: La Restinga

Symbolet til La Restinga - eit hjarte som er sydd saman og reparert. Det som stár inni hjarta tyder "eg trur pá deg" Institusjonen La Restinga blei starta opp for ti ár sidan. Aktivitetssenteret handlar kort sagt om á tilby ungar og ungdomar ein stad á vere og fá hjelp til lekser og á drive med aktivitetar, slik at dei ikkje skal henge pá gata i staden. Mange av ungane og ungdommane som er her, er i risikoutsatte situasjonar, og mange kjem frá familiar med ókonomiske og sosiale problem.

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar