Andreas i Dar es Salaam: Fotografering av hjertevenn-barn

Det har nu gått två intensiva veckor. Vi har i OCODE tagit kort av alla nya hjertevennsbarn som tillkommer i projektet detta år. Det är 2181 nya barn så det har blivit en hel del kort som tagits? Vi började på tisdagen den 13 mars med att ha en samling med alla volontärer på skolorna. Volontärerna är lärare på skolorna som rektorn på varje skola plockar ut och som ska hjälpa OCODE med bl.a. korttagning av hjertevennsbarnen och uppföljning av dem. De fick information om OCODE och Strømmestiftelsen och relationen mellan dessa organisationer. Det fick också veta vad det innebar att vara volontär för OCODE och därefter delade de upp ansvarsområden mellan varandra. De blev också instruktioner angående korttagningen och Loitare visade hur det skulle gå till.

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar