Elise i Iquitos: HIV/AIDS-dagen i Iquitos

Elise forteller om hvordan HIV/AIDS-dagen markeres på La Restinga:

1. desember er verdas internsjonale dag mot Hiv/AIDS, noko som blei markert her i Iquitos. Det var program pà ein av dei store opne plassane her, der ungdommar frà La Restinga deltok med capoeria, dans og teater. Kvelden fór var det óg det same, dà gjekk dei i tillegg rundt og delte ut kondomar til folk. Eg har tidlegare skreve at samfunnet her generelt sett er mykje meir ope i forhold til sex, og det er tydeleg. Likevel er det mangel pà kunnskap om korleis ein kan beskytte seg mot kjónnssjukdomar, og det er ein del i Iquitos som er smitta av Hiv/AIDS. Difor var denne dagen eit godt hóve til á setje fokus pá denne problematikken. Folka pá La Restinga hadde halde pá i mange veker med á lage program og kostymer til denne kvelden. Eg blir stadig vekk imponert over kor kreative dei er!

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar