Andreas i Dar es Salaam: Hjertevenner

Andreas blogger om arbeidsoppgavene etter infield-kurset:

Vi uppdaterar hjertevenns(fadderbarns)listorna. Det är skoj att komma ut på skolorna och träffa barnen. Vi ska undersöka vilka av de "gamla" hjertevennsbarnen som fortfarande går på OCODE:s samarbetsskolor och vilka som t.ex. har bytt skola. I OCODE:s hjertevennsprojekt (som de har med Strømmestiftelsen) ska det vara 3000 barn. Därför behövs det komma in nya barn i projektet när gamla barn inte längre är med. Dessutom är det så att OCODE ska minska antalet skolor som de arbetar med från 7 till 4 för att mer effektivt kunna hjälpa de skolorna som de arbetar med. Från de skolor som inte längre ska arbeta med OCODE så är det därför många hjertevennsbarn som utgår. Så i år ska det komma in nästan 2000 nya barn i projektet.

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar