Når borte blir hjemme, og hjemme blir borte

Foto: Hald Internasjonale Senter

Et nytt skoleår har begynt på Hald. Vi har tatt farvel med fjorårets Act Now-studenter, og et nytt kull forbereder seg nå til å reise ut til sine respektive praksissteder. Noen av dem er igang med bloggingen allerede. Oda skal jobbe med foreldreløse barn i Rwandas hovedstad Kigali, ett av årets to nye praksissteder i Afrika. Hun gjør seg følgende tanker om tiden som venter:
Inntrykkene på Hald kommer 24-7. På mange måter kan den tida her ses på som en veldig light-versjon av det som kommer til å møte oss om et par uker, når vi er ute på praksisplassene våre. Ny dagsrytme, nytt språk, nye mennesker og nye skikker, kommer til å bli elementer vi må forholde oss til, enten vi ønsker det eller ikke. Den store forskjellen er at vi nå har mulighet til å trekke oss tilbake.
[...]
Moralen i dette innlegget er ikke at ”borte er bra, men hjemme best”, men heller noe slikt som at ”borte er borte, og hjemme er hjemme”. Så kan man stille seg spørsmålet om hva som skjer under praksisoppholdet, når ”borte” plutselig skal bli ”hjemme”, og omvendt...

Les mer: Oda i Rwanda

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar