Silje i Lima: Nytt fra mødresenteret

Pà senteret er de veldig opptatt av og finne familiemedlemmer som jentene kan flytte til etter hvert, og dersom mulig proever de at jentene kan flytte hjem til sine familier. Men noen av jentene har ikke familie, mens andre har familie som bor langt borte, og andre har familier som ikke er sà bra. Da leter senteret etter andre slektninger. Nàr de finner slektninger blir det noeye sjekket opp om dette kan vaere en loesning for jentene.

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar