Elise i Iquitos: Aula Movil, Entre Nos, Escuelas abiertas - om de forskjellige prosjektene på La Restinga

Litt meir om dei ulike prosjekta på La Restinga: La Restinga er eit aktivitetsenter som jobbar med barn og unge i risikoutsatte situasjonar. Kort sagt er tanken at ungane skal få andre ting å vere opptekne av slik at dei ikkje skal henge på gata. På La Restinga får dei òg andre vener, og kjem inn i eit sunnare miljø enn det er på gata. Mange av ungane og ungdommane er ”ninos trabajadores”, det vil seie ungar som sel ulike ting, for eksempel sjoklade, tyggis eller smykker, for å spe på inntekta til familien.

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar