Stine i Lima: Paa besoek i Los Olives

Onsdag 25.oktober dro hele gjengen paa besoek til et av Stroemmestiftelsens prosjekter igjen. Denne gang bar det til Los Olives, jeg tror det ligger nord i Lima. Merkelig med denne byen altsaa, man kan kjoere og kjoere, i mange timer, og fortsatt er vi i Lima, og fortsatt er det bebyggelse overalt. Ja, saa foerst var vi paa kontoret til "Asidme", samarbeidsorganisasjonen til Stroemme. Der moette vi Jorge, som er leder for organisasjonen. Han fortalte oss litt om hva de staar for, hvordan de jobber etc., paa veldig rapido español (rask spansk). De jobber med mikrofinans her i Peru, og jobber hovedsaklig med kvinner, 89% kvinner og 11% menn. Og det de gjoer er aa hjelpe de med aa starte sin egen lille bedrift, en mikro-bedrift, for at de skal ha noe aa leve av.

Les mer

0 kommentar(er):

Legg inn en kommentar